L’experiència més dolça, aplicada al model de gestió.

L’experiència més dolça, aplicada al model de gestió

Crear l’experiència més dolça no es basa en centrar-se només tenir una cartera de productes de gelats, pastissos, xocolata, … sinó que a Alemany som molt conscients que també és el tracte amb el client, els serveis postvenda, la qualitat en el repartiment de mercaderies, l’eficiència en el servei, la responsabilitat social corporativa i tot allò que envolta el dia a dia de l’empresa.

Com bé sempre expliquem, la filosofia d’Alemany es centra principalment en “fer-ho millor”, i no en créixer en volum, tal i com va citar el fundador Joan Alemany en els seus inicis.

Es per això, que 4 generacions després, a Alemany iniciem un nou projecte de gestió. Una metodologia basada en potenciar totes les tasques, serveis, departaments, …. que de manera directa, aporten valor a les relacions comercials d’Alemany, i redissenyant i analitzant minuciosament totes aquelles que no n’aportin, des d’un punt de vista de valoració externa.

El LEAN MANGEMENT, tal i com apunta l’Institut Lean (http://www.institutolean.org/ ) és la metodologia per al qual, el model de negoci que, comparat amb el sistema d’economia d’escala, permet organitzar i gestionar el desenvolupament de productes, els serveis, les operacions, els proveïdors i les relacions amb els clients, de manera que s’utilitzi menys esforç humà, menys espai , menys capital, menys material i menys temps, per fer productes o serveis amb menys defectes, menys problemes i d’acord amb les necessitats dels clients.

Dit d’una altre manera més genèrica, es defineix que el Lean Management s’aplica en l’actualitat a la creació d’un nou model de negoci basat en la priorització del client.

Crear allò que el client valora del producte, és el concepte clau del Lean management. El model porta a l’empresa l’excel·lència en la gestió a través del lliurament al client del producte amb la qualitat desitjada, en el moment que ho necessita i al cost més ajustat.

Qualsevol activitat d’una empresa que apliqui la metodologia Lean management ha d’estar mediatitzada per la pregunta de si aporta valor al client, si el client pagarà per aquesta activitat. Producte, servei, màrqueting i vendes, producció, qualitat, administració, etc., tota l’empresa ha d’estar orientada a generar valor.

La metodologia del llegeixin startup és molt flexible perquè no està concretada de forma tancada a la teories del llegeixin management, no hi ha un únic patró d’implantació. El mètode s’ajusta a les característiques de cada cas.

El Lean és una filosofia de la que se’n desprèn el mètode de treball i això permet que sigui prou flexible per adaptar-se a les necessitats de cada cas. No hi ha un únic patró d’implantació.

 

Objectius de la metodologia Lean management

Independentment del camí que es segueixi per implantar-ho, els objectius que cal tenir presents es resumeixen en els següents punts:

  • Eliminar les activitats que no generin valor afegit, el que es denomina waste (malbarataments) en literatura anglosaxona i muda a la japonesa.
  • Introduir la flexibilitat necessària per realitzar el producte que el client desitja, amb la qualitat i el cost esperat i just en el moment en què ho requereix, el que es coneix com a Just In Time,

Juntament amb l’equip jove i emprenedor de 2hèlix enginyers (http://www.2helix.cat/), iniciem aquest projecte, per garantir l’assoliment de l’objectiu proposat: Implantar amb els millors resultats aquest nou sistema de gestió.

 

Fonts: