Informació alimentària dels gelats

Informació alimentària dels gelats

Que cal saber del nou reglament sobre la informació alimentària facilitada al consumidor.

Amb l’objectiu d’oferir un alt nivell de protecció al consumidor en relació amb la informació alimentària, neix el Reglament CE 1169/2011, que serà d’aplicació a partir del 13 de desembre de 2014 i que incorpora novetats en matèria d’etiquetatge.

 

Que canvia en l’etiquetatge dels productes Alehop?

Per tal d’adaptar-nos a aquest nou Reglament destaquem els al·lèrgens en majúscules i incorporem la data de consum preferent a tots els vasets de gelat. D’aquesta manera, a més d’assegurar-nos el compliment total amb la legislació, facilitem la feina dels nostres clients fent que la informació arribi de manera directa al consumidor final.

 

Que més cal saber?

Quins són els al·lèrgens presents als gelats Alehop?
En tractar-se de productes d’una gran qualitat dins del seu mercat, el principal al·lergen que trobem és la llet i els seus derivats (lactosa) que es troba present a tota la nostra gama de productes, i únicament, en el cas dels gelats de xocolata també trobaríem la soja.

 

Perquè especifiquem que estan lliures de gluten?

El gluten, procedent de molts cereals, en l’actualitat és el causant de la majoria d’al·lèrgies i intoleràncies alimentaries. Conscients d’aquest fet, hem seleccionat molt curosament les nostres matèries primeres i hem establert mecanismes de control per tal de garantir l’absència de gluten als gelats Alehop.

 

I els colorants?

El gelat és fantasia i color. Identificar el gelat de xocolata és senzill atesa la intensitat que li dona el cacau. En altres sabors però, es fa necessari l’ús de colorants per oferir-li el producte la intensitat que el consumidor espera. Des d’Alemany però volem fer productes el més naturals possible, per això afegim el colorant just que el producte necessita i informem escrupolosament al consumidor al respecte.

Algunes característiques que volem explicar dels gelats alehop

 

EL PROPER OBJECTIU

Aplicar tota la informació nutricional a l’etiquetatge dels productes de la divisió de Gelats i Postres Horeca. Tot i així, aquesta informació es pot consultar a la nostra web www.gelatsalehop.com o demanant la fitza tècnica de producte a l’establiment de consum.